0

Rancangan Pengajaran

Posted in


Tajuk Penulisan Papan Cerita ( Storyboard )

Tarikh : 07 November 2012 ( Rabu )

Masa : 2.00pm -2.45pm


Rajah 1 : Papan Cerita


Hasil Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran pelajar  dapat :-

1. Mengenalpasti jenis-jenis papan cerita yang bersesuaian dengan produk multimedia yang ingin dihasilkan.

2.   Mengetahui kepentingan papan cerita di dalam pembikinan sesebuah produk multimedia

3.  Berupaya melakarkan setiap jalan cerita pada papan cerita atau skrin-skin paparan yang akan digunakan untuk membangunkan aplikasi multimedia.

Objektif:
 1. Dapat merancang reka bentuk antara muka perisian pada peringkat awal
 2. Membolehkan pembangun perisian menzahirkan idea sebelum dipindahkan di atas paparan komputer.
 3. Menjimatkan kos dan masa pembinaan perisian
 4. Mengurangkan risiko tertinggal maklumat persembahan yang penting.
 5. Membolehkan pembangun merancang dan mengaplikasi teori serta strategi pembelajaran dengan mudah.

Bahan Bantu Mengajar:
 1. Skrin
 2. Projektor
 3. Papan putih
 4. Video( Youtube )

Set Induksi :
 1. Paparan Video ( Youtube)
 2. Contoh Papan Cerita / Storyboard
 3. Link :Youtube.com
Langkah 1 :-
Definisi Papan Cerita
 • Papan cerita adalah himpunan lakaran rupa bentuk skrin-skrin paparan yang digunakan dalam aplikasi multimedia
 • Dalam melakarkan papan cerita kita perlu mengaplikasi konsep reka letak.
 • Papan cerita disediakan pada peringkat awal proses reka bentuk
 • Papan cerita adalah lakaran imaginasi tentang apa yang hendak dipaparkan dalam satu persembahan perisian multimedia.
Aktiviti :

Langkah 2 :
Elemen dalam pembinaan papan cerita:

    1. Warna latar belakang
     2. Jenis Tulisan
     3. Saiz Huruf
     4. Warna Huruf
     5. Format bergambar
     6. Video
     7. Audio 
     8. Animasi

Aktiviti :Langkah 3 :
Jenis- Jenis Papan Cerita
 1. Papan Cerita Animasi

                                                          Battlegate Animation Stroryboard

Aktiviti :

Setiap pelajar diberi peluang menggunakan tools yang disediakan untuk membina papan cerita animasi mengikut kreativiti masing-masing

http://drawisland.com/


 1. Papan Cerita Video

                                                              Stroryboard For Video Shoot

Aktiviti :

Setiap pelajar diberi peluang menggunakan tools yang disediakan untuk membina papan cerita video mengikut kreativiti masing-masing

Penutup :

1.Di akhir pengajaran,kefahaman pelajar akan diuji dengan kuiz yang telah disediakan.

2.Pelajar akan diberi peluang untuk mengajukan soalan


3.Guru akan membuat penilaian 


0 comments:

Share your comment here!!

Note: only a member of this blog may post a comment.