0

Papan Cerita Produksi (Production Storyboard)

Posted in


Papan cerita ini memberikan panduan secara keseluruhan yang merangkumi langkah demi langkah penghasilan produk multimedia. Ia mengandungi maklumat berkenaan grafik, video, bunyi atau suara, teks, skrip, warna, jenis tulisan, jenis saiz dan sebagainya. Dalam kata lain, semua itu diperlukan oleh ahli kumpulan produksi untuk melakukan tugas. Ia haruslah dilakukan dengan lengkap supaya ahli kumpulan mengetahui apa yang perlu dilakukan oleh mereka.

Kegunaan :
  • Membentangkan gambaran yang jelas tentang apa yang akan berlaku di seluruh tapak, apakah setiap halaman akan kelihatan seperti, dan apa yang setiap ahli pasukan / pemaju akan lakukan. 
  • Menjadi pelan tindakan dan senarai bahan-bahan yang diperlukan untuk membangunkan produk multimedia. Memberikan maklumat terperinci mengenai grafik, teks, video, bunyi, interaksi penonton, warna, jenis tulisan, saiz jenis, dan lain-lain. 
  • Memberikan arahan untuk segala-galanya yang diperlukan untuk ahli-ahli pasukan yang terlibat dalam produksi untuk melakukan kerja mereka. 

Contoh Papan Cerita Produksi : 

Contoh 1Contoh 2Contoh 30 comments:

Share your comment here!!

Note: only a member of this blog may post a comment.